องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkrathing.go.th

 
   
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563
 

  การประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบาย (No Gift Policy)
  การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-...
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น และสัดส่ว...