องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkrathing.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]11
2 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 ก.ย. 2564 ]77
3 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 ก.ย. 2564 ]65
4 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]104
5 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 28 ก.ย. 2563 ]102
6 ประกาศงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน 2563 [ 27 ก.ย. 2562 ]160
7 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ก.ย. 2562 ]154
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]154
9 ประกาศงบลงทุน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]152
10 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ก.ย. 2561 ]162
11 ประชาสัมพันธ์งบรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 1 ต.ค. 2560 ]153
12 ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 [ 27 ก.ย. 2560 ]151
13 การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 27 ก.ย. 2560 ]150
14 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 [ 22 ก.ย. 2560 ]143
15 ายละเอียดประมาณการรายจ่าย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 [ 7 ต.ค. 2559 ]148
16 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 [ 30 ก.ย. 2559 ]146
17 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 [ 30 ก.ย. 2558 ]155