องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkrathing.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการให้บริการ การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ [ 26 ม.ค. 2567 ]16
2 คู่มือการให้บริการ การรยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 26 ม.ค. 2567 ]14
3 คู่มือการให้บริการ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 26 ม.ค. 2567 ]8
4 คู่มือการให้บริการ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 26 ม.ค. 2567 ]14
5 คู่มือการให้บริการ การขอน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค [ 26 ม.ค. 2567 ]10
6 คู่มือการให้บริการ การขอกำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) [ 26 ม.ค. 2567 ]9
7 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]10
8 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2566 ]46
9 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]55
10 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนคม 2565) [ 31 มี.ค. 2565 ]99
11 รายงานผลการกาสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]102
12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2564 ]152
13 กระบวนงาน คู่มือบริการประชาชน อบต.หนองกะทิง [ 8 ต.ค. 2563 ]213
14 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]161