องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkrathing.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระทิงพัฒนา เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านหนองเมืองต่ำ ตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 23 ก.ย. 2564 ]54
2 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านสระแร่ ตำบลหนองกระทิง เชื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 23 ก.ย. 2564 ]37
3 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการขุดลอกสระแร่ หมู่ที่ 8 บ้านสระแร่ ตำบลหนองกะทิง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 56,000 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 18 ม.ค. 2564 ]40
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 (นายแสวง ชำนาญจิต-เขตผไทรินทร์) [ 17 ม.ค. 2562 ]180
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 (ศาลาประชาคม-นางทับทิม กล้าหาญ) [ 17 ม.ค. 2562 ]175
6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 (นางแปะ คิดถูก-นายสำราญ หมื่นศรีจันทร์) [ 17 ม.ค. 2562 ]162
7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 (นางพลอย บึงจันทร์ - หมู่ที่ 3) [ 17 ม.ค. 2562 ]166
8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 (วัดหนองซอแซ-ร.ร.บ้านหนองซอแซ) [ 17 ม.ค. 2562 ]168
9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านหนองปลาไหล (นางเสงี่ยม คิดถูก-ทางหลวงชนบท) [ 18 มิ.ย. 2561 ]162
10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่ 3 บ้านหนองซอแซ (นายมาโนชย์ คะเชนรัมย์-ตำบลผไทรินทร์) [ 18 มิ.ย. 2561 ]162
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 (นางนกกะหริ่ง ชำนาญสืบ-ลำห้วยตะแบก) [ 18 มิ.ย. 2561 ]154
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเขตตำบล (หมู่ที่ 11 - หมู่ที่2) [ 18 มิ.ย. 2561 ]158
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านหนองผะองค์น้อย (นางสุกัญญา จักรสาน-หมู่ที่ 3) [ 18 มิ.ย. 2561 ]157
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านสระแร่ (นายสนอง อักษรวุฒิ-ตำบลห้วยแคน) [ 18 มิ.ย. 2561 ]153
15 โครงการก่องสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านโนนแดง (หน้า ศพด.อบต.-นายบันเทิง พิมพ์อักษร) [ 18 มิ.ย. 2561 ]146
16 โครงการก่อสร้างถนนทางเท้า คสล.หมู่ที่ 4 บ้านหนองผะองค์ (รอบสระหนองแวง) [ 18 มิ.ย. 2561 ]155
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านหนองเมืองต่ำ (นางยุพิน กลีบไธวง-นายเตี้ย จินโจ) [ 18 มิ.ย. 2561 ]155
18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านหนองกะทิง (นางพลอย บึงจันทร์ - หมู่ที่ 3) [ 18 มิ.ย. 2561 ]158
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองกะทิง (โรงปุ๋ย-หมู่ที่ 7) [ 18 มิ.ย. 2561 ]166
20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองผะองค์ (ข้อบัญญัติ 62) [ 12 มิ.ย. 2561 ]146
 
หน้า 1|2|3|4