องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkrathing.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 82 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนแดง - บ้านหนองปลาไหลน้อย รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๑๕๓-๐๓ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตาราเมตรไหล่ท [ 5 ก.ค. 2566 ]50
2 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๖ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนแดง - บ้านหนองปลาไหลน้อย รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๑๘๔-๐๓ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นท [ 5 ก.ค. 2566 ]35
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกระทิงบ้านหนองซอแซ (บร.ถ. 184-05) กว้าง 5 เมตร ยาว 1,480 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 7,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อ [ 5 ก.ค. 2566 ]25
4 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๖ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกระทิงบ้านหนองซอแซ (บร.ถ. 184-05) กว้าง 5 เมตร ยาว 1,480 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 7,400 ตา [ 5 ก.ค. 2566 ]30
5 แบบ บก. 01 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนแดง – บ้านหนองปลาไหลน้อย รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 184-03 กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตาราเมตรไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร ด้วยวิธีปร [ 27 มิ.ย. 2566 ]29
6 แบบ บก. 01 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกระทิงบ้านหนองซอแซ (บร.ถ. 184-05) กว้าง 5 เมตร ยาว 1,480 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 7,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้ว [ 26 มิ.ย. 2566 ]27
7 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระทิงพัฒนา เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านหนองเมืองต่ำ ตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 23 ก.ย. 2564 ]118
8 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านสระแร่ ตำบลหนองกระทิง เชื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 23 ก.ย. 2564 ]66
9 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการขุดลอกสระแร่ หมู่ที่ 8 บ้านสระแร่ ตำบลหนองกะทิง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 56,000 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 18 ม.ค. 2564 ]89
10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 (นายแสวง ชำนาญจิต-เขตผไทรินทร์) [ 17 ม.ค. 2562 ]214
11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 (ศาลาประชาคม-นางทับทิม กล้าหาญ) [ 17 ม.ค. 2562 ]213
12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 (นางแปะ คิดถูก-นายสำราญ หมื่นศรีจันทร์) [ 17 ม.ค. 2562 ]188
13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 (นางพลอย บึงจันทร์ - หมู่ที่ 3) [ 17 ม.ค. 2562 ]199
14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 (วัดหนองซอแซ-ร.ร.บ้านหนองซอแซ) [ 17 ม.ค. 2562 ]202
15 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านหนองปลาไหล (นางเสงี่ยม คิดถูก-ทางหลวงชนบท) [ 18 มิ.ย. 2561 ]205
16 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่ 3 บ้านหนองซอแซ (นายมาโนชย์ คะเชนรัมย์-ตำบลผไทรินทร์) [ 18 มิ.ย. 2561 ]189
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 (นางนกกะหริ่ง ชำนาญสืบ-ลำห้วยตะแบก) [ 18 มิ.ย. 2561 ]185
18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเขตตำบล (หมู่ที่ 11 - หมู่ที่2) [ 18 มิ.ย. 2561 ]189
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านหนองผะองค์น้อย (นางสุกัญญา จักรสาน-หมู่ที่ 3) [ 18 มิ.ย. 2561 ]192
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านสระแร่ (นายสนอง อักษรวุฒิ-ตำบลห้วยแคน) [ 18 มิ.ย. 2561 ]186
 
หน้า 1|2|3|4|5