องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkrathing.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563

กองช่าง 

นายชิษณุพงศ์ แข็งขัน
 

ผู้อำนวยการกองช่าง
 

 
นายจักรินทร์ แกล้วกล้า
นายบงกช ใจกล้า
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 

นายสรธัญ ขวาหาญ

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า