องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkrathing.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 98 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 [ 20 ก.ค. 2565 ]47
2 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบการกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 [ 26 พ.ค. 2565 ]37
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 1 มี.ค. 2565 ]59
4 ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.พ. 2565 ]74
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.261-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 [ 14 ก.พ. 2565 ]47
6 การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส บุรีรัมย์ใสสะอาด 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]63
7 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง [ 31 ม.ค. 2565 ]37
8 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปี 2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]21
9 ประกาศรายงานการรับจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]61
10 การดำเนินการตามมาตการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปี 65 [ 29 ต.ค. 2564 ]40
11 ประกาศ เรื่องผลการลดใช้พลังงาน [ 7 ต.ค. 2564 ]20
12 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง [ 6 ต.ค. 2564 ]65
13 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง [ 6 ต.ค. 2564 ]68
14 ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]71
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]41
16 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในหน่วยงาน [ 30 ก.ย. 2564 ]42
17 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]24
18 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 ก.ย. 2564 ]66
19 ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือก [ 30 มิ.ย. 2564 ]79
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกเอง [ 25 มิ.ย. 2564 ]75
 
หน้า 1|2|3|4|5