องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkrathing.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 103 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง [ 7 ก.พ. 2566 ]6
2 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รหัส บร.ถ.184-04 สายบ้านหนองผะองค์ - บ้านหนองปลาไหลน้อยหมู่ที่ 4 บ้านหนองผะองค์ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,050 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,250 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองก [ 16 ม.ค. 2566 ]6
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รหัส บร.ถ.184-04 สายบ้านหนองผะองค์ - บ้านหนองปลาไหลน้อยหมู่ที่ 4 บ้านหนองผะองค์ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,050 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,250 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนอ [ 20 ธ.ค. 2565 ]7
4 ประชาสัมพันธ์ QR Code การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. [ 14 ธ.ค. 2565 ]4
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]31
6 การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 [ 20 ก.ค. 2565 ]76
7 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบการกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 [ 26 พ.ค. 2565 ]59
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 1 มี.ค. 2565 ]85
9 ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.พ. 2565 ]103
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.261-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 [ 14 ก.พ. 2565 ]68
11 การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส บุรีรัมย์ใสสะอาด 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]86
12 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง [ 31 ม.ค. 2565 ]62
13 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปี 2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]51
14 ประกาศรายงานการรับจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]88
15 การดำเนินการตามมาตการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปี 65 [ 29 ต.ค. 2564 ]63
16 ประกาศ เรื่องผลการลดใช้พลังงาน [ 7 ต.ค. 2564 ]49
17 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง [ 6 ต.ค. 2564 ]92
18 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง [ 6 ต.ค. 2564 ]94
19 ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]95
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]67
 
หน้า 1|2|3|4|5|6