องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkrathing.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 145 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 17 มิ.ย. 2567 ]8
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 5 มิ.ย. 2567 ]4
3 ประกาศเรื่องรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 พ.ค. 2567 ]37
4 การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 มี.ค. 2567 ]14
5 ประกาศเรื่องไม่มีผู้สมัครเพื่อเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.พ. 2567 ]18
6 ประกาศการรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง ตำแหน่งประธานฯ [ 31 ม.ค. 2567 ]15
7 ประกาศการรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง ตำแหน่งกรรมการฯ [ 31 ม.ค. 2567 ]19
8 ประกาศการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปี 2566 [ 12 ม.ค. 2567 ]20
9 งบประจำปี 2566 (สตง.รับรอง) [ 12 ม.ค. 2567 ]16
10 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]6
11 การประชุมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 28 ธ.ค. 2566 ]16
12 การประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3-2567 [ 20 ธ.ค. 2566 ]15
13 แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 27 ต.ค. 2566 ]15
14 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]16
15 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ [ 5 ต.ค. 2566 ]33
16 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]30
17 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปรจำปี พ.ศ.2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]30
18 รายงานข้อมูลการสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 12 ก.ย. 2566 ]2
19 การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 20 ก.ค. 2566 ]2
20 ประกาศเรื่องไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในองค์กร [ 18 เม.ย. 2566 ]43
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8