องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkrathing.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563

กองสวัสดิการสังคม 

นางยุพิน ฉ่ำใจดี
 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 

 
นายไพโรจน์ การะเกด

นายทวีศักดิ์ แคลงพิมาย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ