องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkrathing.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

นายสุวิช ศรีลารัมย์
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(รักษาการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)