องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkrathing.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

นายสุวิช ศรีลารัมย์
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(รักษาการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)