องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkrathing.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563

สมาชิกสภา  นายสมเดช  ชำนาญจิต
 

ประธานสภา อบต.นายอาทิตย์  จันทพร   นายสุวิช  ศรีลารัมย์
รองประธานสภา อบต.
  เลขานุการ สภาอบต.นายสิทธิชัย  พัฒนวังวงศ์
นายจอม  จัดงูเหลือม
นายสุเทพ  ชำนิสุทธิ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3นายชัยวัฒน์  ทำจันทา
นางสาวชุติมา  พยุตรัมย์
นายสำราญ  คะรัมย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7นายรังสรรค์  ดวงสดศรี
นายบุญชู  สังคิด
นายภูพาน  อุปภักดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11