องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkrathing.go.th

 
 
o10 คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 22 ม.ค. 2567 ]3
2 คู่มือบริหารงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ม.ค. 2567 ]4
3 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 22 ม.ค. 2567 ]2
4 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2566 ]22
5 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2566 ]25
6 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2566 ]30
7 คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ [ 19 ธ.ค. 2565 ]25
8 คู่มือการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 ต.ค. 2564 ]91
9 คู๋มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 1 เม.ย. 2562 ]190
10 คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 7 พ.ย. 2561 ]202
11 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง [ 7 พ.ย. 2561 ]180