องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkrathing.go.th
 
 
 
วันลอยกระทง
 
บทสรุปงานลอยกระทง อบต.หนองกะทิง 2020
 
กิจกรรมงานวันลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
 
ประชาคมอาเซียน ASEAN