องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkrathing.go.th

 
 
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 [ 27 ธ.ค. 2566 ]6
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 [ 28 ส.ค. 2566 ]1
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 [ 18 พ.ค. 2566 ]1
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 [ 22 พ.ย. 2565 ]46
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]54
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.261-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 [ 14 ก.พ. 2565 ]93
7 การประชุมคณะพัฒนาฯ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 [ 9 ก.พ. 2565 ]106
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.261-2565) แก้ไขฉบับที่ 1 [ 21 ก.ค. 2564 ]118
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 [ 9 ก.ย. 2563 ]219
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 29 เม.ย. 2563 ]191
11 ภาพประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม ฉบับ 1) [ 18 ต.ค. 2562 ]209
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 [ 15 ก.ค. 2562 ]825
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 15 ก.ค. 2562 ]158
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 15 ก.ค. 2562 ]148
15 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 31 ต.ค. 2559 ]186
16 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) [ 30 พ.ค. 2559 ]183
17 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) อบต.หนองกะทิง [ 3 ก.ค. 2558 ]223
18 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) [ 25 มิ.ย. 2555 ]178
19 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 [ 28 มิ.ย. 2554 ]189