องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkrathing.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 [ 22 พ.ย. 2565 ]1
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]1
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.261-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 [ 14 ก.พ. 2565 ]63
4 การประชุมคณะพัฒนาฯ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 [ 9 ก.พ. 2565 ]76
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.261-2565) แก้ไขฉบับที่ 1 [ 21 ก.ค. 2564 ]85
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 [ 9 ก.ย. 2563 ]188
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 29 เม.ย. 2563 ]160
8 ภาพประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม ฉบับ 1) [ 18 ต.ค. 2562 ]177
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 [ 15 ก.ค. 2562 ]794
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 15 ก.ค. 2562 ]125
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 15 ก.ค. 2562 ]114
12 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 31 ต.ค. 2559 ]156
13 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) [ 30 พ.ค. 2559 ]153
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) อบต.หนองกะทิง [ 3 ก.ค. 2558 ]160
15 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) [ 25 มิ.ย. 2555 ]145
16 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 [ 28 มิ.ย. 2554 ]157