องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkrathing.go.th
 
 
ดัชนีประจำแฟ้มมาตรา 9
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดหาพัสดุ มาตรา 9(8) [ 9 ต.ค. 2563 ]110
2 รายชื่อหน่วยงานและตำแหน่งภาษาอังกฤษ มาตรา 9(4) [ 9 ต.ค. 2563 ]115
3 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. มาตรา 9(4) [ 9 ต.ค. 2563 ]115
4 รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปี มาตรา 9(8) [ 9 ต.ค. 2563 ]112
5 แนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ มาตรา 9(4) [ 9 ต.ค. 2563 ]111
6 คำแถลงนโยบายรัฐบาล [ 9 ต.ค. 2563 ]113
7 เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส [ 9 ต.ค. 2563 ]114
8 รายงานขอซื้อขอจ้าง มาตรา 9(8) [ 28 ก.พ. 2562 ]111
9 สรุปผลการจัดหาพัสดุของแต่ละรอบเดือนตามแบบ สขร. มาตรา 9(8) [ 27 ก.พ. 2562 ]114
10 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี มาตรา 9(4) [ 23 ม.ค. 2561 ]118
11 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ มาตรา 9(3) [ 1 ต.ค. 2560 ]280
12 หลักเกณฑ์การคัดเลือกและสรรหาบุคลากร [ 30 พ.ย. 542 ]111