องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkrathing.go.th
 
 
ดัชนีประจำแฟ้มมาตรา 9
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดหาพัสดุ มาตรา 9(8) [ 9 ต.ค. 2563 ]127
2 รายชื่อหน่วยงานและตำแหน่งภาษาอังกฤษ มาตรา 9(4) [ 9 ต.ค. 2563 ]132
3 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. มาตรา 9(4) [ 9 ต.ค. 2563 ]130
4 รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปี มาตรา 9(8) [ 9 ต.ค. 2563 ]127
5 แนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ มาตรา 9(4) [ 9 ต.ค. 2563 ]128
6 คำแถลงนโยบายรัฐบาล [ 9 ต.ค. 2563 ]128
7 เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส [ 9 ต.ค. 2563 ]131
8 รายงานขอซื้อขอจ้าง มาตรา 9(8) [ 28 ก.พ. 2562 ]127
9 สรุปผลการจัดหาพัสดุของแต่ละรอบเดือนตามแบบ สขร. มาตรา 9(8) [ 27 ก.พ. 2562 ]130
10 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี มาตรา 9(4) [ 23 ม.ค. 2561 ]134
11 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ มาตรา 9(3) [ 1 ต.ค. 2560 ]296
12 หลักเกณฑ์การคัดเลือกและสรรหาบุคลากร [ 30 พ.ย. 542 ]129