องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkrathing.go.th

 
 
ดัชนีประจำแฟ้มมาตรา 7
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ม.7(4) [ 9 ต.ค. 2563 ]163
2 กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ฯลฯ ม.7(4) [ 9 ต.ค. 2563 ]154
3 ประกาศกระทรวงมหาไทยเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ม.7(1) [ 9 ต.ค. 2563 ]164
4 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ม.7(4) [ 9 ต.ค. 2563 ]159
5 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ม.7(2) [ 9 ต.ค. 2563 ]160
6 ประกาศจัดตั้ง อบต. ม.7(1) [ 9 ต.ค. 2563 ]155
7 โครงสร้างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ม.7(1) [ 9 ต.ค. 2563 ]229
8 โครงสร้างองค์กร ม.7(1) [ 9 ต.ค. 2563 ]162
9 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ม.7(2) [ 3 มี.ค. 2559 ]158