องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkrathing.go.th

 
 
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการให้บริการ การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ [ 26 ม.ค. 2567 ]1
2 คู่มือการให้บริการ การรยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 26 ม.ค. 2567 ]4
3 คู่มือการให้บริการ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 26 ม.ค. 2567 ]2
4 คู่มือการให้บริการ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 26 ม.ค. 2567 ]2
5 คู่มือการให้บริการ การขอน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค [ 26 ม.ค. 2567 ]1
6 คู่มือการให้บริการ การขอกำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) [ 26 ม.ค. 2567 ]1